มินนะโนะนิฮงโกะ 1 EP.2 ฮิระงะนะ (1/3)

อักษรฮิระงะนะ ในภาษาญี่ปุ่นมีทั้งหมด 46 ตัว แบ่งวรรคตามเสียงพยัญชนะต้นเป็น 10 วรรค และ 1 วรรคพิเศษสำหรับตัวสะกด ん nn (อึน) แต่ละวรรคจะแบ่งการออกเสียงตามสระ 5 เสียง อะ อิ อึ เอะ โอะ 

เพื่อให้สามารถจดจำวรรคได้ง่าย เน็นจึงคิดวิธีจำวรรคของฮิระงะนะมาฝาก เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะเพื่อให้จำได้ง่าย ๆ  ไม่ได้มีเขียนในหนังสือนะคะ แต่ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ค่ะ ^^ 

“(ด๊อกเตอร์) อะกะสะ ทะนะหามายะ(ฮะมะยะ) ระวะอึน “

จากนั้นก็เติมพยัญชนะตามวรรคต่าง ๆ ด้วยสระทั้ง 5 เสียง ก็จะได้ฮิระงะนะตลอดทั้งวรรคค่ะ  และอย่าลืมนะคะว่าวรรค や และ わ มีไม่ครบทั้ง 5 เสียง ระมัดระวังด้วยนะคะ

1. วรรค a เป็นวรรคที่เป็นเสียงสระให้วรรคอื่น ๆ และสามารถเป็นพยัญชนะได้ในตัวเอง อ่านออกเสียง อ ประสมสระ อะ อิ อึ เอะ โอะ ตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ 

2. วรรค ka เป็นวรรคที่ออกเสียง ค เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ อิ อึ เอะ โอะ ออกเสียงตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ วรรค ค มีความพิเศษคือการเติม 〃(tenten) บนตัวอักษรของวรรคนี้ แล้วการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การออกเสียงจะเป็นเสียงขุ่น เดี๋ยวจะนำมาให้ใน EP หน้านะคะ แอบให้ดูตัวอย่างก่อนคือ が ぎ ぐ げ ご เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดด้วยกันครั้งหน้า ครั้งนี้ต้องขยันสำหรับบทนี้ก่อนนะคะ ^^ step by step ค่ะ  

3. วรรค sa เป็นวรรคที่ออกเสียง ซ เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ อิ อึ/อุ เอะ โอะ ออกเสียงตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ วรรค ซ มีความพิเศษคือการเติม 〃(tenten) บนตัวอักษรของวรรคนี้ แล้วการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การออกเสียงจะเป็นเสียงขุ่น เดี๋ยวจะนำมาให้ใน EP หน้านะคะ แอบให้ดูตัวอย่างก่อนคือ ざ じ ず ぜ ぞ เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดด้วยกันครั้งหน้า ครั้งนี้ต้องขยันสำหรับบทนี้ก่อนนะคะ ^^ step by step ค่ะ  

4. วรรค ta เป็นวรรคที่ออกเสียง ท เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ อิ อึ เอะ โอะ ออกเสียงตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ วรรค ท มีความพิเศษคือการเติม 〃(tenten) บนตัวอักษรของวรรคนี้ แล้วการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การออกเสียงจะเป็นเสียงขุ่น เดี๋ยวจะนำมาให้ใน EP หน้านะคะ แอบให้ดูตัวอย่างก่อนคือ だ ぢ づ で ど เพิ่มอีกอย่างคือ อักษร っ แต่ตัวเล็ก เป็นสัญลักษณ์บอกว่าให้ตัวอักษรหลัง っ ตัวเล็กเป็นตัวสะกดและให้เป็นพยัญชนะต้นให้คำถัดไป ตัวอย่าง เช่น   きって (kitte) = แสตมป์ เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดด้วยกันครั้งหน้า ครั้งนี้ต้องขยันสำหรับบทนี้ก่อนนะคะ ^^ step by step ค่ะ  

5. วรรค na เป็นวรรคที่มี น เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ อิ อึ เอะ โอะ ตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ 

6. วรรค ha เป็นวรรคที่มี ฮ เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ อิ อึ เอะ โอะ ตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ วรรค ฮ มีความพิเศษเหมือนกัน คือ สามารถเติม 〃(tenten) และ ○ (maru) ได้ แล้วจะได้เสียงอ่านเพิ่มเหมือนวรรค ค ซ ท ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในบทถัดไป แต่เน็นจะแอบเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนคือ ば び ぶ べ ぼ อ่านเป็นเสียง บ และ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ อ่านออกเสียง ป เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันต่อไปนะคะ อดใจรอหน่อยนะ step by step ค่ะ เพิ่มเติมสำหรับตัว は(ha) จะอ่านออกเสียง ฮ เมื่อทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น  แต่จะอ่านออกเสียง วะ เมื่อทำหน้าที่เป็นคำช่วย เช่น

1) อ่านออกเสียง ฮ เมื่อทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น เช่น
な  hana    ดอกไม้
  haha    แม่
なみ hanami     ชมดอกไม้

2) อ่านออกเสียง ว เมื่อทำหน้าที่เป็นคำช่วย เช่น 
わたし watashi wa     ฉันเป็น/อยู่/คือ
あなた anata wa         คุณเป็น/อยู่/คือ

เวลาพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้คีย์บอร์ดโระมะจิ เวลาพิมพ์ わたしは ก็พิมพ์เป็น w-a-t-a-sh-i-h-a แต่เวลาอ่านให้อ่าน วะ ตามข้อกำหนด 2 ข้อข้างต้นนะคะ เขียน ฮะ แต่อ่าน วะ เมื่อทำหน้าที่เป้นคำช่วยค่ะ ^^

7. วรรค ma เป็นวรรคที่มี ม เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ อิ อึ เอะ โอะ ตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์

8. วรรค ya เป็นวรรคที่มี ย เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ อึ โอะ ตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ วรรค ย ก็มีความพิเศษเหมือนกัน คือเป็นวรรคของอักษรควบกล้ำ ภาษาไทยมี ร ล ว ภาษาญี่ปุ่นก็มี や ゆ よ เป็นอักษรควบเหมือนกันซึ่งจะจับคู่พยัญชนะต้นแค่ 12 ตัวเท่านั้น เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในบทเรียนถัด ๆ ไปนะคะ 

9.วรรค ra เป็นวรรคที่มี ร เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ อิ อึ เอะ โอะ ตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์

10. วรรค wa เป็นวรรคที่มี ว เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ อะ โอะ ตามภาพเลยนะคะ  ด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ วรรคนี้ わ เป็นพยัญชนะต้นได้ แต่ を (โวะ/โอะ) เป็นคำช่วย ไม่ทำหน้าที่พยัญชนะต้น บางครั้งอ่านออกเสียง โอะ

11. วรรค nn เป็นวรรคที่มี น เป็นตัวสะกด ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดของคำด้านล่างคือตัวอย่างคำศัพท์ ความพิเศษของ ん  คือ

1) เมื่ออยู่หน้า ป/พ  บ  ม ให้อออกเสียงเป็น ม เช่น
えんぴつ empitsu   ดินสอ
しんぶん shimbun   หนังสือพิมพ์
さんまい sammai    3  แผ่น

2) เมื่ออยู่หน้า ท  ด  น  จ  ซ  ให้ออกเสียงเป็น  น เช่น
せんたく senntaku   การซักผ้า
さんだい sandai       3  คัน
おんな  onnna        ผู้หญิง

3. เมื่ออยู่หน้า ค ก ย ว และเสียงสระ ให้ออกเสียง ง เช่น
1) とんかつ ton(g)katsu  หมูชุบแป้งทอด
2)  でんき   den(g)ki        ไฟฟ้า
3)  まんが   man(g)gan    หนังสือการ์ตูน

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email
Share on whatsapp

เกมฮิระงะนะ

อักษรฮิระงะนะในภาษาญี่ปุ่นมีทั้งสิ้น 46 ตัว แยกตามวรรคมีทั้งหมด 11 วรรค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *